Nyt fra PTO

November 2017:

Rolig generalforsamling i PTO

 

Vejret udenfor i Korsør den 18. november var ikke for godt med regn og rusk, men indenfor på Hotel Comwell foregik PTO’s generalforsamling 2017 stille og roligt.

 

PTO’s formand Peter Kaihøj kom i sin beretning bl.a. ind på

 

Styrelsen for Patientsikkerhed, de risikobaserede tilsyn i 2017 og de planlagte i 2018 blev også omtalt. PTO havde deltaget i en arbejdsgruppe med mulighed for – på papiret – at præge omfang og indhold af nye målepunkter. Desværre skuffende oplevelser, kunne PTO’s formand berette. Resultatet synes i det store og hele givet på forhånd og der var reelt ikke plads til forslag fra bl.a. PTO og måske manglede viljen fra styrelsen hertil også?

 

Afgørelsen fra Landssamarbejdsudvalget (LSU) om tandlægekæders overtrædelse af tandlægeoverenskomsten kom han også ind på. En uforståelig afgørelse, som PTO overvejede at bringe videre i det omfang, det er muligt.

 

En møderække på Christiansborg og forsøget på at hjælpe tandlægeskolerne i en svær situation blev også omtalt. En svær opgave, der smittede af på uddannelsen optag og dermed antal uddannede tandlæger, der ikke svarer til efterspørgslen.

 

Se mere om beretningen i et senere nyhedsbrev.

 

PTO’s kasserer Allan Bo Svendsen aflagde regnskabet, der viste et overskud på 378 tkr. Et budget for det nye år blev også fremlagt. Begge blev godkendt sammen med forslag til vederlag til formand og bestyrelse samt en pristalsregulering af kontingentet på ca. 2%.

 

Jens Krogsgaard, Allan Bo Svendsen og Erik Frauvne var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt. Nye bestyrelsessuppleanter blev Michael Secher, København og Hanne Jørgensen, Bornholm.

 

Birgitte Pram Poulsen blev genvalgt som kritisk revisor og Elizabeth Helle nyvalgt. Ny revisorsuppleant blev Frank Mulvad.

 

Der var også valg til PTO’s Hjælpefond. Niels Haagen er afgået ved døden og for den resterende del af hans valgperiode blev Henrik Lytzen, København valgt. Genvalgt blev Dan Altmann.

 

Advokat Jesper Lindhardt var også i år generalforsamlingens dirigent.

 

 

 

Tandlægeformand: Vi tvinges

til at gå på kompromis med fagligheden

 

Artikel af Peter Kaihøj, formand for PTO

Bragt i Altinget 13. juni 2017

 

DEBAT: Tandlægerne er tvunget til at gå på kompromis med fagligheden, hvis regeringens og regionernes regnestykke i den nye aftale for regionernes økonomi skal gå op, skriver Peter Kaihøj, formand for Praktiserende Tandlægers Organisation.

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

 

 

Tandlægeformand: Skal pengene styre tandsundheden?

 

Artikel af Peter Kaihøj, formand for PTO.

 

DEBAT: Regeringen og regionerne har undervurderet borgernes behov for tandpleje. Det er ikke tandlægernes fejl, at borgerne har et større behov, ligesom læger ikke kan forudse sygdom, skriver Peter Kaihøj, tandlæge og formand, Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO).

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

 

Sygdom i tænder: Lukker politikerne øjnene?

 

Artikel af Peter Kaihøj, formand for PTO.

 

Der er forskel på behandlingen i den danske sundhedssektor.

 

Brækker man en arm træder velfærdssamfundet til og iværksætter og betaler straks nødvendig behandling og pleje. Også senere, hvis der opstår komplikationer.

Knækker man en fortand, og det ikke skyldes en ulykke, er det for egen regning, hvis man ikke har en forsikring.

 

Hvorfor denne forskel? En tidligere sundhedsminister kom nok svaret nærmest ved at sige, at sådan har det altid været.

 

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

 

 

Skal Tandlægeuddannelsen ofres på besparelsernes alter?

 

Artikel af Peter Kaihøj, formand for PTO.

 

Sundhedsdekan på Århus Universitet, Allan Flyvbjerg, skriver i et indlæg på Altinget, at i fremtiden vil en tid hos tandlægen blive et tjek hos forskellige faggrupper, da danskernes tænder er sundere end nogensinde...

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

 

 

Screening af asylansøgere

og migranter

 

Artikel af Peter Kaihøj, formand for PTO.

 

I vore nabolande Sverige og Tyskland foregår der en obligatorisk screening af asylansøgere og migranter. Årsagen hertil er naturligvis at få fastslået den enkelte asylansøgers almene sundhedstilstand og eventuelle medicinforbrug...

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

 

 

 

Medlems login

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00

 

 

Designspace 15.01.2018