Bliv medlem af PTO

Klinikejernes organisation.

Artikel fra Klinikejernes magasin

 

Til top

Som medlem får du adgang til alle PTO’s tilbud. For at blive medlem, skal vi bede dig om at udfylde en særlig indmeldelsesblanket.

 

Blanketten kan downloades og udskrives ved at klikke på billedet til højre. Du kan udsende den udfyldte blanket pr. post eller sende en indscannet version pr. email til pto@pto.dk

Klinikejernes organisation

 

- PTO er klinikejernes talerør

- Hurtig og klar besked

- Klinikrelevant så det basker

- Altid til rådighed, skarpe og lyttende

- Virkeligt kontingentet værd

 

Af Karsten P. Larsen , sekretariatschef PTO

 

Sådan lyder nogle af svarene i den undersøgelse PTO lavede i 2013, hvor tilfældigt udvalgte klinik-ejere blev spurgt om deres holdning til PTO og medlemskab af organisationen.

 

Bestyrelsen var nok klar over, at medlemmerne var ganske godt tilfredse. Men ville også gerne have mere og nyt input til hvilke indsatsområder PTO ifølge medlemmerne bør fokusere på fremover.

 

Næsten samtidig blev vi overhalet indenom, da SR-regeringen - dengang inklusiv SF - over flere omgange barberede flere hundrede mio. kr. af rammen for tilskud til voksentandplejen. Det gav en del udfordringer for PTO som klinikejernes talerør. Og samtidig gik vi i brechen for patienternes ret til tandbehandling, modstand mod større brugerbetaling og risiko for dårligere tandsundhed.

 

Udfordringer som bestyrelsen stadig bakser med. Senest ved at påpege, at det beløb der som blev afsat som delvis kompensation for beskæringen - 180 mio. kr. til tandpleje for socialt udsatte - slet ikke er kommet målgruppen til del. Bl.a. fordi kommunerne fører en i PTO’s optik alt for restriktiv bevillingspolitik.

 

Derfor fik vi udvirket, at der blev stillet et såkaldt § 20 spørgsmål til socialministeren, hvorved det kom frem, at kun 37 mio. kr. er brugt til formålet.

 

Og sådan fyldes hverdagen for PTO’s bestyrelse og sekretariat med nye udfordringer, hvor enten tandlæger eller patienter kommer i klemme.

 

Flere medlemmer

Heldigvis bakker mange klinikejere op om indsatsen. Men flere er velkomne. Jo flere tandlæger PTO repræsenterer, jo mere vægt tillægges vore holdninger blandt samfundets beslutningstagere. Derfor kan det meget vel være hjælp-til-selv-hjælp, når man melder sig ind i organisationen.

 

På den korte bane får man service og rådgivning fra PTO’s sekretariat om alle de forhold og udfordringer en klnikejere udsættes for. Og samtidig modtager medlemmer blade og informationsmateriale. Herunder invitationer til at deltage i praksisrelevante kurser for både tandlæger og det samlede team.

 

Men også på den lange bane ved at støtte det politiske arbejde PTO’s bestyrelse udfører. Senest ved at anfægte de politiske planer om reelt at skære yderligere ned på tandlægeuddannelsen med 1.000 færre tandlæger til følge over de næste 10-15 år. Med risiko for lukning af klinikker i yderområderne, dårligere service, længere til tandlæge og ultimativt forringet tandsundhed til følge.

 

Sammenfattende får man følgende for kontingentet til PTO:

•  Målrettet politisk arbejde overfor beslutningstagere på og udenfor Christiansborg

•  Indflydelse via høringssvar ved nye love og vejledninger på tandområdet.

•  Påvirkning af offentligheden via offensiv tiltag til og forsvar af tandlæger og tandpleje i medier

    og andre relevante fora.

•  Gratis rådgivning i PTO’s sekretariat om alle klinikrelevante emner, se mere nedenfor

•  Magasinet Praktiserende Tandlæger.

•  Det månedlige nyhedsbrev PTOrientering - det mest aktuelle nyhedsmedier for privat

    tandlægepraksis i landet, der kort og præcist informerer om relevant nyt.

•  Kurser og gå-hjem-møder for tandlæger, men også for det samlede klinikteam

•  Brochurer, kontrakter, foldere og tilsvarende informationsmateriale, der er udarbejdet

    specifikt med de behov for øje, som vi ved findes ude på klinikkerne.

•  Adgang til PTO’s partnerprogram.

•  Meget, meget mere.

 

Pris for medlemskab 2019

Pr. halvår 2.350,00 (fradragsberettiget).

 

Rådgivning

Mange medlemmer har ytret sig særdeles positiv om den rådgivning og service PTO’s sekretariat yder. Det er vi meget glade for. Men vi synes, i al beskedenhed, også, vi har styrken, indsigten og kvaliteterne til at tage fat om de udfordringer privat tandlægepraksis står overfor. En styrke der til stadig bygges oven på med efterhånden mere end 20 års erfaring med de særlige forhold, der gør sig gældende for tandlæger. En stabilitet og vidensophobning, der er second-to-none sammenlignet med andre tilsvarende - ingen nævnt ingen glemt.

 

Mange er også glade for de merkantile fordele i PTO’s partnerprogram, se hosstående oversigt. Programmet er udviklet for også at give mindre klinikker med knap så megen købsvolumen mulighed for attraktive rabatter og indkøbsfordele.

 

Programmet undergår til stadig udvikling og tilpasning efter de behov privat tandlægepraksis efterspørger.

 

Igennem årene har det givet mange klinikker meget store kontante fordele. Undersøgelser har tidligere vist besparelser på 50.000 kr. eller mere pr. år. Besparelser der langt opvejer kontingentet til PTO. Det er faktisk sådan, at det med de mange fordele in mente er dyrere at stå udenfor PTO end indenfor.

 

 

 

 

 

Medlems login

Sekretariatschef

Advokat, (H), MDJ,

Karsten Porsborg Larsen.

Klinikejernes magasin 2016, som uddeles op Scandefa til samtlige ejere af tandlæge-

klinikker i Danmark. Klik på billedet for se online versionen.

Læs brochuren Klinik-

ejernes organisation hvis du vil vide mere om PTO inden du vælger at blive medlem. Klik på billedet for se online versionen.

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00