Medlems login

Delegering af behandlingsopgaver

 

Nogle klinikker gør det. Andre gør det ikke. Men muligheden er der for alle: At delegere store eller små opgaver på en klinik.

 

Til det brug har PTO udarbejdet nogle standarddelegeringsinstrukser vedr. specifikke behandlinger, som du kan downloade under PTO Medlems login.

 

Men husk: Instrukserne skal individualiseres, så de passer til netop din klinik og de behandlingsopgaver, som du måtte ønske at delegere. Husk også, at delegeret behandling skal journaliseres. Det kan gøres kort. Fx ved tandrensning:

’TDR udført af HH (den der er delegeret til, fx en klinilkassistent). Ansvarlig TT (tandægen). Pt. accept.’

 

Det er vigtigt, at der foreligger sådanne instrukser, hvis man gør brug af delegering, og at den, man delegerer til, har forstået indholdet og er i stand til at udføre opgaven.

Ansvaret for delegering påhviler den, der delegerer, idet det forudsættes, at den, der delegeres til, holder sig indenfor instruksen.

 

Vær opmærksom på, at stort set alle behandlingsopgaver i princippet kan delegeres, men at et regionalt patienttilskud forudsætter, at behandlingen udføres af enten en tandlæge eller en tandplejer, som er autoriserede til den konkrete behandlingsopgave, jf. tandlægeoverenskomstsen (bortset fra ydelsen IFB).

 

Vær ligeledes opmærksom på, at visse kosmetiske behandlinger, udfærdigelse af recepter og diverse erklæringer ikke kan delegeres, og kun må udføres af tandlæger.

 

 

FÅ YDERLIGERE INFORMATION HER

 

(Klik på fanen: Delegering af behandlingsopgaver)

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00