Faglig

information

Praktiserende Tandlæger

Medlemsbladet Praktiserende Tandlæger udkommer 3 gange årligt. Her gås der mere i dybden med stoffet og der benyttes i betydeligt omfang eksterne bidragsydere. Bl.a. førende praktikere, der er på forkanten af udviklingen inden for faget, revisorer, advokater, psykologer og læger, der behandler emner og temaer, som særligt henvender sig til klinikejere. Bladet er tilgængeligt for abonnenter og tilsendes bl.a. biblioteker, ministerier, Folketingets medlemmer og mange andre, der kan have interesse i at læse om de forhold, privat praksis arbejder under. Læs bladene i medlemsforum

 

 

 

 

 

 

 

 

PTOrientering - de gule sider

Udkommer hver måned og er det mest aktuelle og ajourførte medie for privat tandlægepraksis i landet. Blandt emnerne i bladet er nyt om overenskomster, cirkulærer, materialer, arbejdsmiljø og mange andre dugfriske informationer med særlig adresse til privat tandlægepraksis holdt i kort og klart sprog.

 

Bladet har altid været trykt på gult papir og omtales blandt tandlæger som ”de gule sider”. Det er i A4 format og er på 4 sider. Der optages ikke annoncer i bladet, der kan ikke abonneres på det og det skrives for og modtages udelukkende af PTO’s medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTO årsmagasin

Praktiserende Tandlægers årsmagasin udkommer hvert år op til Scandefa og udsendes til samtlige klinikejere i Danmark. I magasinet kan du bl.a. læse om, hvordan PTO varetager klinikejerernes interesse i Danmark. Du får også input fra vores partnere, information om ny teknik, interviews og meget mere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTO brochure

PTO varetager privatpraktiserende klinikejeres interesse. PTO påvirker proaktive udviklingen af de faglige, politiske og økonomiske rammer for klinikejerskab i Danmark - især sundhedspolitisk og erhvervsmæssigt. Derfor betragtes PTO som tandlægernes naturlige første valg ved  rådgivning vedrørende drift af klinikken. Læs mere i brochuren "Klinikejernes organisation"

 

 

 

Medlems login

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00