Social tandpleje

 

Tidligere omtalte ændringer i lovgrundlaget for social tandpleje er nu trådt i kraft.

 

Betingelserne  for støtte afhænger af patientens alder og er nu i hovedtræk:

 

  • 18-24 årige: 600 kr. pr. år i egenbetaling. Op til 10.000 kr. i tilskud til tandbehandling.
  • Samme regler gælder for 25-29 årige, der får uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg.
  • 25 eller mere: 600 kr. pr. år i egenbetaling og 35% af regningen op til 10.000 kr.
  • Støtten gælder al tandbehandling bortset fra kosmetisk tandpleje. Fx blegning.
  • Behandlinger under 10.000 kr. kræver ikke nogen godkendelse fra kommunen. Tandlægen skal blot sikre sig, at patienten enten modtager Kontant- eller uddannelseshjælp.
  • Andre ydelser på kontanthjælpsniveau (revalidering-, ressource- eller ledighedsydelse).
  • Uddannelseshjælp skal ikke forveksles med SU, der ikke er omfattet.

 

Behandlinger over 10.000 kr. skal forhåndsgodkendes af kommunen inden behandlingsstart. Denne godkendelse gælder i 2 måneder. Også selvom patienten i denne periode falder udenfor målgruppen og måske er kommet i arbejde.

Uddelegering/brug af medhjælp på klinikken

 

Tandlægers ramme for brug af medhjælp, herunder uddelegering, er som udgangspunkt hjemlet i bekg. om aut. sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), bekg. nr. 1219 af 11/12 2009.

 

Læs mere under Nyt fra PTO

Må tandlæger arbejde gratis?

 

Må tandlæger udføre gratis behandlinger omfattet af tandlægeoverenskomsten?

Ja, det må de. Men de må ikke samtidig afkræve Regionen det i tandlægeover-enskomstens angivne tilskud.

 

Tandlæger må vælge. Enten at lave det gratis for både patient og Region. Eller opkræve fuldt honorar og modtage

fuldt tilskud.

 

En afgørelse fra Landssamarbejdsudvalget (LSU) i 2014 er blevet overfortolket og udlagt på en måde, så der er blevet skabt tvivl om praksis. Men en ny afgørelse fra LSU affødt af en henvendelse fra PTO viser, at der ikke har været belæg herfor. Der er ingen ændringer i den kendte praksis.

Læs mere i PTOrientering nr. 5/6.

 

Se LSU’s afgørelser her

Medlems login

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00