PTO PRÆSENTERER:

Køb & salg pakken

Få fuldt overblik og kontrol over køb & salg af tandlægeklinik med PTOs eksperter...

I samarbejde med Aros Statsautoriserede Revisorer og Advokatfirmaet Rödstenen præsenterer PTO en komplet salgspakke til gennemgang og kontrol af alle de vigtige beslutninger og aftaler i forbindelse med køb & salg af tandlægeklinik 

Pakken indeholder følgende:
• Gennemgang af klinikkens økonomiske forhold, herunder fokus på indtjeningspotentiale.
• Gennemgang af klinikkens forbrug af sygesikringsydelser og omsætning pr. patient.
• Gennemgang af klinikkens rentabiliteten af ansatte behandlere.
• Gennemgang af klinikkens lejeforhold, herunder muligheder for afståelse, opsigelse og huslejenedsættelse.
• Gennemgang af klinikkens personaleforhold.
• Gennemgang af klinikkens eventuelle samarbejds / interessentskabskontrakt.

Pris
Den samlede pakke koster 8.500,00 kr. ekskl. moms.

Bestil pakken

Kontakt os for mere praktisk information.

Salgspakken leveres og foreståes af aROS statsautoriserede revisorer og Rödstenen Advokatfirma

Mobirise

Praktiserende Tandlægers Organisation

Sekretariatschef,
advokat Karsten P. Larsen

Mobirise

Advokatfirmaet
Rödstenen

Advokat
Peter Bjerre Bøystrup

Mobirise

aROS Statsautoriserede Revisorer

Statsautoriseret revisor
Villy Rabe Bech Mousten

© 2018 Praktiserende Tandlægers Organisation