Medlems login

In memoriam

 

Jens Olav Holm Christensen er død.

 

En dygtig tandlæge og en person med fine menneskelige egenskaber har forladt os. En engageret fagpolitiker og mangeårig formand for Praktiserende Tandlægers Organisation, PTO. En mand med hvem man ikke behøvede et underskrevet papir for at lave en aftale. En gentleman, der stod ved sit ord. Man kunne stole på ham.

 

Det kunne andre tandlæger, det kunne medarbejdere og det kunne patienter. Men også forhandlingsmodparten, Den Offentlige Sygesikring, da han i mange år sad i det udvalg, der på privatpraktiserende tandlægers vegne forhandlede overenskomster.

 

PTO blev stiftet i 1968 og Jens Olav blev hurtigt en del af bestyrelsen og sidenhen organisationens formand i 22 år. Han kæmpede utrætteligt for tandplejen og de bedste muligheder for, at patienter, tandlæger og det offentlige sammen kunne opretholde en høj standard af tandsundhed til gavn såvel for den enkelte som for samfundet som helhed.

 

Han sad med om bordet i flere faglige sammenhænge, bl.a. i arbejdsgrupper og udvalg nedsat af skiftende ministerier, kommuner og amter, senere regioner, med tandsundheden og tandlægelige forhold på dagsordenen. Han sad også i bestyrelsen for den lokale sjællandske tandlægeforening i mange år og var medlem af bl.a. Liberale Erhvervs Råd.

 

Udover sit fagpolitiske engagement drev Jens Olav i næsten 50 år tandlægeklinik i Næstved fra Dania 4. Også på anden vis, bl.a. som medstifter og medlem af Lions Club Herlufsholm, satte han sit præg på sin fødeby.

 

Han blev for sin indsats i fagpolitik udnævnt som æresmedlem af PTO i 2004.

 Med Jens Olavs død går en af de store personligheder i dansk tandpleje bort. Et forbillede for mange af os der forsøger at træde i hans store fodspor. Han vil blive savnet, men ikke glemt. Vore tanker går til hustruen Hanne og den øvrige familie.

 

Æret være Jens Olavs minde.

 

Jens Krogsgaard, tandlæge, formand

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

 

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00