PTO Hjælpefond

Medlems login

Praktiserende Tandlægers Organisations Hjælpefond har til formål at yde økonomisk hjælp i form af bistandsydelser, lån eller på anden måde til medlemmer af Praktiserende Tandlægers Organisation samt til disse medlemmers samlevende ægtefæller, børn og samlevere, når nogen af de nævnte persongrupper uden egen skyld er kommet i økonomisk trang.

 

Fonden er uafhængig af PTO. Ansøgninger om støtte behandles af bestyrelsen, som kan afkræve ansøgeren alle efter bestyrelsens skøn nødvendige oplysninger til bedømmelse af det opståede trangstilfælde og til bedømmelse af, om hjælp skal ydes og i bekræftende fald, om den skal ydes som engangsydelse eller periodiske ydelser

 

For at komme i betragtning som ansøger skal du enten være:

•  Medlem af PTO eller passivt medlem (praksisophørt)

•  Samlever eller ægtefælle til et medlem af PTO

•  Barn af et medlem af PTO

 

Har du meldt dig ud af PTO af andre grunde en pensionering og/eller praksisophør, kan du ikke komme i betragtning som ansøger.

 

Klik her for at udfylde ansøgning.

 

Ansøgning sendes til:

PTO's Hjælpefond

Amaliegade 17

1256 København K

 

Du kan også scanne og sende ansøgningen som vedhæftet fil til pto@pto.dk

 

For yderligere information eller spørgsmål:

Formand for Hjælpefonden

Jørgen Bjørnvad

Tlf. 38 34 38 01

Mobil: 40 15 99 94

Mail: bjornvad@bjornvad.dk

 

Sekretariatet

Jannie Borgstrøm

Tlf. 33 12 00 20

Mail: pto@pto.dk

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00