PTO INFO

 

TIL TOP

Protest mod Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Via Facebook er der taget initiativ til en protest mod Styrelsen for Patientsikkerhed og den linje styrelsen har anlagt, når de aflægger kontrolbesøg.

 

Sammen med Tandlægeforeningen har PTO desuden udfærdiget og afsendt et brev til både Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og Folketingets Sundhedspolitiske ordførere.

 

SE PROTESTEN HER               LÆS BREVET HER

November 2017:

Rolig generalforsamling i PTO

 

Vejret udenfor i Korsør den 18. november var ikke for godt med regn og rusk, men indenfor på Hotel Comwell foregik PTO’s generalforsamling 2017 stille og roligt.

 

PTO’s formand Peter Kaihøj kom i sin beretning bl.a. ind på

  • de overenskomster med tandplejere og klinikassistenter, der var indgået primo 2017
  • ejerskabsforhold og tandlægeoverenskomstens regulering heraf med afstikkere til
  • rammens størrelse,
  • de nationale kliniske retningslinjer og
  • de aftalte modregninger ved overskridelser.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed, de risikobaserede tilsyn i 2017 og de planlagte i 2018 blev også omtalt. PTO havde deltaget i en arbejdsgruppe med mulighed for – på papiret – at præge omfang og indhold af nye målepunkter. Desværre skuffende oplevelser, kunne PTO’s formand berette. Resultatet synes i det store og hele givet på forhånd og der var reelt ikke plads til forslag fra bl.a. PTO og måske manglede viljen fra styrelsen hertil også?

 

Afgørelsen fra Landssamarbejdsudvalget (LSU) om tandlægekæders overtrædelse af tandlægeoverenskomsten kom han også ind på. En uforståelig afgørelse, som PTO overvejede at bringe videre i det omfang, det er muligt.

 

En møderække på Christiansborg og forsøget på at hjælpe tandlægeskolerne i en svær situation blev også omtalt. En svær opgave, der smittede af på uddannelsen optag og dermed antal uddannede tandlæger, der ikke svarer til efterspørgslen.

 

Se mere om beretningen i et senere nyhedsbrev.

 

PTO’s kasserer Allan Bo Svendsen aflagde regnskabet, der viste et overskud på 378 tkr. Et budget for det nye år blev også fremlagt. Begge blev godkendt sammen med forslag til vederlag til formand og bestyrelse samt en pristalsregulering af kontingentet på ca. 2%.

 

Jens Krogsgaard, Allan Bo Svendsen og Erik Frauvne var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt. Nye bestyrelsessuppleanter blev Michael Secher, København og Hanne Jørgensen, Bornholm.

 

Birgitte Pram Poulsen blev genvalgt som kritisk revisor og Elizabeth Helle nyvalgt. Ny revisorsuppleant blev Frank Mulvad.

 

Der var også valg til PTO’s Hjælpefond. Niels Haagen er afgået ved døden og for den resterende del af hans valgperiode blev Henrik Lytzen, København valgt. Genvalgt blev Dan Altmann.

 

Advokat Jesper Lindhardt var også i år generalforsamlingens dirigent.

 

 

 

Tandlægeformand: Vi tvinges

til at gå på kompromis med fagligheden

 

Artikel af Peter Kaihøj, formand for PTO

Bragt i Altinget 13. juni 2017

 

DEBAT: Tandlægerne er tvunget til at gå på kompromis med fagligheden, hvis regeringens og regionernes regnestykke i den nye aftale for regionernes økonomi skal gå op, skriver Peter Kaihøj, formand for Praktiserende Tandlægers Organisation.

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

 

 

Tandlægeformand: Skal pengene styre tandsundheden?

 

Artikel af Peter Kaihøj, formand for PTO.

 

DEBAT: Regeringen og regionerne har undervurderet borgernes behov for tandpleje. Det er ikke tandlægernes fejl, at borgerne har et større behov, ligesom læger ikke kan forudse sygdom, skriver Peter Kaihøj, tandlæge og formand, Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO).

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

 

 

Tandlæger får besøg af Sikkerhedsstyrelsen

 

Januar 2018

 

Sikkerhedsstyrelsen har meddelt, at de kommer på tilsynsbesøg på 100 af landets læge- og tandlægeklinikker samt psykolog- og fysioterapeutpraksis.

 

LÆS MERE HER

Medlems login

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00

 

 

Designspace 24.05.2018