PTO INFO

 

TIL TOP

Tandlægens priser

 

Pressen har igen-igen sat fokus på tandlægepriser. Det sker med forudsigelige mellemrum. Men reelt er prisudviklingen på tandbehandling et spejl af udviklingen af lønninger i stat, region og kommuner. Måske ansatte der og deres lønninger sættes under kritisk lup næste gang?

 

- Det er dyrt at gå til tandlæge, hører man jævnligt. Joehh, jaaeh. Men i forhold til hvad? Det koster også at gå til læge, men det skaber ingen overskrifter, fordi det finansieres over skatten.

 

På grund af stigende brugerbetaling forårsaget af en stadig nedsættelse af offentligt tilskud til tandbehandling oplever patienter det imidlertid værre, når de besøger tandlægen. Fra 1980 til i dag er tilskuddet til tandbehandling af voksne faldet fra ca. 44% til ca. 17 i dag. I forhold til BNP er det offentliges udgifter til tandpleje faldet med 50%.

 

I samme periode er priserne og udgifter til det almene sundhedsvæsen, praktiserende læger, hospitaler m.m. steget i en stejl kurve. Men kun få lader sig ophidse, fordi de ikke opdager det, når det dækkes ind via skatten.

Det forekommer urimeligt at sætte tandlæger og prisen på tandpleje under beskydning, når forklaringen måske skal findes i stigende brugerbetaling. Senest for et par år siden, hvor den daværende regering fjernede 300 mio. kr. fra tilskudsrammen, fordi pengene skulle bruges til flere fængsler.

 

I det lys er det åbenbart, at man oplever det som dyrt at gå til tandlæge. Men nedsættelse af tilskud kan vel næppe bebrejdes tandlæger. Og borgernes behov for tandpleje ændres ikke af, at politikerne fjerne 300 mio. kr. i tilskud.

 

Apropos prisniveau. En undersøgelse viste for et par år siden, at priserne på basaltandplejen i Danmark de facto er de laveste i Skandinavien. Om det stadig er sådan afdækkes måske i næste måned, hvor der er møde i det af Sundheds-ministeren nedsatte dialogforum, hvor rammerne for nye rammer for voksen-tandplejen skal fastlægges. PTO deltager heri, og det er planen, at der til mødet skal foreligge opdaterede oplysninger om prisfastsættelse, konkurrenceforhold m.m. i bl.a. de nordiske lande og vore øvrige naboer.

 

Ingen tilsyn i 2019

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at der ikke er planlagt tilsynsbesøg på tandlægeklinikker i 2019. Baggrunden er bl.a. resultatet af de afviklede 99 tilsyn i 2017 og de ca. 50 tilsyn, der har været afholdt i 2018. For resten af året er der planlagt yderligere ca. 50 tilsynsbesøg, der fortsætter som planlagt.

 

Reaktive tilsyn kan dog fortsat forekomme. Altså tilsyn på baggrund af en såkaldt bekymrings-henvendelse fra en borger, kommune, region eller en anden tandlæge.

 

PTO har ved flere lejligheder og senest i foråret opfordret Styrelsen til at revurdere nødvendigheden af fortsatte generelle tilsyn på tandlægeklinikker, når bl.a. Styrelsens egen evalueringsrapport fra sidste år viser, at tandlægeklinikker generelt holder en høj standard i lyset af de målepunkter styrelsen lægger til grund.

Protest mod Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Via Facebook er der taget initiativ til en protest mod Styrelsen for Patientsikkerhed og den linje, Styrelsen har anlagt, når de aflægger kontrolbesøg.

 

Sammen med Tandlægeforeningen har PTO desuden udfærdiget og afsendt et brev til både Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og Folketingets Sundhedspolitiske ordførere.

 

SE PROTESTEN HER                LÆS BREVET HER

Tandlæger får besøg af Sikkerhedsstyrelsen

 

Januar 2018

 

Sikkerhedsstyrelsen har meddelt, at de kommer på tilsynsbesøg på 100 af landets læge- og tandlægeklinikker samt psykolog- og fysioterapeutpraksis.

 

LÆS MERE HER

Tandlægeformand: Vi tvinges

til at gå på kompromis med fagligheden

 

Artikel af Peter Kaihøj, formand for PTO

Bragt i Altinget 13. juni 2017

 

DEBAT: Tandlægerne er tvunget til at gå på kompromis med fagligheden, hvis regeringens og regionernes regnestykke i den nye aftale for regionernes økonomi skal gå op, skriver Peter Kaihøj, formand for Praktiserende Tandlægers Organisation.

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

 

 

Tandlægeformand: Skal pengene styre tandsundheden?

 

Artikel af Peter Kaihøj, formand for PTO.

 

DEBAT: Regeringen og regionerne har undervurderet borgernes behov for tandpleje. Det er ikke tandlægernes fejl, at borgerne har et større behov, ligesom læger ikke kan forudse sygdom, skriver Peter Kaihøj, tandlæge og formand, Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO).

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

Medlems login

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00