Medlems login

PTO HØRING / TEMADAG

 

TANDSUNDHED I VERDENSKLASSE?

 

Høring om tandplejen

 

REFERAT FRA DAGEN

 

PTO afviklede den 14. november en høring om voksentandplejens fremtid for bl.a. medlemmerne af den tværministerielle arbejdsgruppe, der skal udfærdige nye rammer for voksentandplejen som afløser for særloven.

 

PTO’s nyvalgte formand, Jens Krogsgaard bød velkommen og hans bestyrelseskollega Arno Poulsen, indledte derefter høringen med et indlæg, hvor han bl.a. fortalte om tandplejens udvikling og den fremgang i tandsundheden, der har fundet sted. Han omtalte udfordringer undervejs, herunder de der førte til regionernes opsigelse af overenskomsten.

 

Professor, dr. med., og direktør ved Steno Diabetes Center, Allan Flyvbjerg fortalte derefter om sammenhængen mellem tandsundhed og risikoen for alvorlige følgesygdomme andre steder. Herunder den risiko for bl.a. diabetes, som han fandt evident, hvis en god tandsundhed ikke er til stede.

 

Det sammenhængende sundhedsvæsen med udviklingen i brugerbetaling var noget af det professor og sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet derefter fortalte om. Priser og ejerforhold og sammenligning med tandplejens vilkår i andre europæiske lande kom han også ind på med specifik adresse til kapitalfondes indtog på klinikkerne.

 

Bente Nyvad, professor, dr.odont. ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Tandlægeskolen) Aarhus Universitet sluttede høringen af ved bl.a. at indføre forsamlingen, der primært bestod af ikke-tandlæger, i de vilkår og behandlingsscenarier, som en tandlæge står med i dag. Hun gav også sit bud på nye rammer for voksentandplejen, der bl.a. skulle indeholde en basal undersøgelsesydelse for alle.

 

Næstformand i Memeta, Palle Christiansen var dagens ordstyrer.

 

 

Præsentationsmateriale fra dagen (kun for deltagere)

 

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00