Medlems login

Velkommen til PTO Årsmøde 2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) indleder PTO’s 50. årsmøde lørdag den 10. november 2018 på Hotel Radisson Papirfabrikken i Silkeborg. Også på talerstolen er Enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet og foredragsholder og forfatter, højskolemand og kulturjournalist i bl.a. DR, Erik Lindsø. Program & tilmelding

Ingen tilsyn i 2019

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at der ikke er planlagt tilsynsbesøg på tandlægeklinikker i 2019. Baggrunden er bl.a. resultatet af de afviklede 99 tilsyn i 2017 og de ca. 50 tilsyn, der har været afholdt i 2018. For resten af året er der planlagt yderligere ca. 50 tilsynsbesøg, der fortsætter som planlagt.

 

Reaktive tilsyn kan dog fortsat forekomme. Altså tilsyn på baggrund af en såkaldt bekymrings-henvendelse fra en borger, kommune, region eller en anden tandlæge.

 

PTO har ved flere lejligheder og senest i foråret opfordret Styrelsen til at revurdere nødvendig-heden af fortsatte generelle tilsyn på tandlæge-klinikker, når bl.a. Styrelsens egen evaluerings-rapport fra sidste år viser, at tandlægeklinikker generelt holder en høj standard i lyset af de målepunkter styrelsen lægger til grund.

Tandlægens priser

 

 

Pressen har igen-igen sat fokus på tandlægepriser. Det sker med forudsigelige mellemrum. Men reelt er prisudviklingen på tandbehandling et spejl af udviklingen af lønninger i stat, region og kommuner. Måske ansatte der og deres lønninger sættes under kritisk lup næste gang?

 

-Det er dyrt at gå til tandlæge, hører man jævnligt. Joehh, jaaeh. Men i forhold til hvad? Det koster også at gå til læge, men det skaber ingen overskrifter, fordi det finansieres over skatten.

 

På grund af stigende brugerbetaling forårsaget af en stadig nedsættelse af offentligt tilskud til tandbehandling oplever patienter det imidlertid værre, når de besøger tandlægen. Fra 1980 til i dag er tilskuddet til tandbehandling af voksne faldet fra ca. 44% til ca. 17 i dag. I forhold til BNP er det offentliges udgifter til tandpleje faldet med 50%.

I samme periode er priserne og udgifter til det almene sundhedsvæsen, praktiserende læger, hospitaler m.m. steget i en stejl kurve. Men kun få lader sig ophidse, fordi de ikke opdager det, når det dækkes ind via skatten.

Det forekommer urimeligt at sætte tandlæger og prisen på tandpleje under beskydning, når forklaringen måske skal findes i stigende brugerbetaling. Senest for et par år siden, hvor den daværende regering fjernede 300 mio. kr. fra tilskudsrammen, fordi pengene skulle bruges til flere fængsler.

 

I det lys er det åbenbart, at man oplever det som dyrt at gå til tandlæge. Men nedsættelse af tilskud kan vel næppe bebrejdes tandlæger. Og borgernes behov for tandpleje ændres ikke af, at politikerne fjerne 300 mio. kr. i tilskud.

 

Apropos prisniveau. En undersøgelse viste for et par år siden, at priserne på basaltandplejen i Danmark de facto er de laveste i Skandinavien. Om det stadig er sådan afdækkes måske i næste måned, hvor der er møde i det af Sundheds-ministeren nedsatte dialogforum, hvor rammerne for nye rammer for voksen-tandplejen skal fastlægges. PTO deltager heri, og det er planen, at der til mødet skal foreligge opdaterede oplysninger om prisfastsættelse, konkurrenceforhold m.m. i bl.a. de nordiske lande og vore øvrige naboer.

 

 

PTO

KURSUS

2018

 

SE KURSUSOVERSIGT

Bliv medlem

af PTO

 

MERE INFO HER

PERSONDATAFORORDNINGEN

 

Download kursusmateriale: KLIK HER

Praktiserende Tandlægers Organisation

 

Amaliegade 17

1256 København

Telefon 3312 0020

pto@pto.dk

Åbningstider

 

Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Fredag: 08.30 – 15.00